O firmie Regulamin Logowanie Kontakt

Pierwszy w Polsce rejestr najemców

rejestracja najemców w ogólnopolskiej bazie
kompleksowe raporty o najemcach
zapewniamy bezpieczeństwo transakcji
wpisz najemcę sprawdź najemcę warto wiedzieć dokumenty

NIE RYZYKUJ !!!

 

ZANIM WYNAJMIESZ MIESZKANIE SPRAWDŹ NAJEMCĘ

 

 

 

Rejestr Najemców jest to pierwszą w Polsce bazą danych, do której mogą Państwo zajrzeć, aby uzyskać informacje o najemcy. Działamy w trosce o dobro wszystkich wynajmujących, aby ochronić ich przed nierzetelnymi osobami. Oferujemy także pomoc podczas sporządzania i rozwiązywania umowy.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Klauzula do umowy najmu.

Klauzula do umowy najmu jest bardzo ważnym elementem umowy, który zabezpiecza interesy wynajmującego. Dzięki klauzuli wynajmujący może być spokojny, że najemca wywiąże się warunków umowy najmu.

wzór klauzuli do umowy najmu - dokument do pobrania

 

 

Umowa najmu.

Mogą Państwo za pośrednictwem naszej strony pobrać wzór umowy najmu. Jest to bardzo ważny dokument, w którym zawarty jest zakres praw i obowiązków zarówno właściciela jak i najemcy. Pozwala określić uprawniania dla obu stron umowy w kwestii remontów, czasu obowiązywania umowy. Dzięki dobrze skonstruowanemu wzorowi umowy najmu można uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych sytuacji. Proponowany wzór umowy najmu należy wykorzystywać wraz z klauzulą do umowy najmu na podstawie, której można dokonać zgodnie z prawem wpisu najemcy do Rejestr Najemców.

 

wzór umowy najmu - dokument do pobrania

 

 

Wypowiedzenie umowy najmu.

Mogą Państwo za naszym pośrednictwem pozyskać informacje dotyczące wypowiedzenia umowy najmu. Proceder ten jest możliwy przy każdym rodzaju umowy najmu i niezależnie od tego czy został w niej zawarty okres wypowiedzenia. W przypadku braku określonego terminu obowiązują zasady ustawowe. Jeśli czas został wyraźnie określony, wówczas okres wypowiedzenia jest zgodny z ustaleniami umowy.

Prawidłowo skonstruowane wypowiedzenie umowy najmu powinno w sposób jednoznaczny wskazać na przyczynę wypowiedzenia umowy najmu, wykazywać zgodność z terminami ustawowymi bądź innymi uzgodnionymi w umowie najmu. Wypowiedzenie umowy najmy należy oprzeć na konstrukcji, w której zostaną określone: strony, czyli dane właściciela i najemcy, podstawę prawną wypowiedzenia tj. numer paragrafu z umowy najmu lub przepis kodeksu cywilnego, oświadczenie, czyli wskazać przedmiot wypowiedzenia i osobę właściciela, uzasadnienie, czyli podać przyczynę wypowiedzenia umowy.

Należy koniecznie pamiętać o złożeniu podpisu na wypowiedzeniu umowy najmu

wzór wypowiedzenia umowy najmu - dokument do pobrania

 

Zawiadomienie dla najemcy o wpisie do Rejestru Najemców.

Zawiadomienie dla najemcy jest ostrzeżeniem, ze w przypadku nie uregulowania zaległego czynszu lub wywiązania się z innych warunków umowy najmu zostanie wpisany do Rejestru Najemców.

wzór zawiadomienia dla najemcy - dokument do pobrania

     Copyright © 2012 www.rejestrnajemcow.pl