O firmie Regulamin Logowanie Kontakt

Pierwszy w Polsce rejestr najemców

rejestracja najemców w ogólnopolskiej bazie
kompleksowe raporty o najemcach
zapewniamy bezpieczeństwo transakcji
wpisz najemcę sprawdź najemcę warto wiedzieć dokumenty

UNIKAJ PROBLEMÓW !!!

 

SPRAWDŹ NAJEMCĘ PRZED PODPISANIEM UMOWY

 

Jak unikać problemów z najemcami?

 

Wynajmujący często ponoszą negatywne konsekwencje zawarcia umowy z nieodpowiednim najemcą. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zabezpieczyć się umieszczając odpowiednią klauzulę. Rejestr Najemców udostępnia bezpłatnie wzór klauzuli, który można pobrać na stronie w zakładce DOKUMENTY.

 

Stosowanie takiej klauzuli ogranicza ryzyko powstania długów, gdyż staje  się ostrzeżeniem dla najemcy przed konsekwencjami zalegania z opłatami. Dodatkowo klauzula działa mobilizująco na najemców do terminowego regulowania zobowiązań, ponieważ jest ostrzeżeniem przed możliwością wpisania do Rejestru Najemców. 

 

Zamieszczenie w umowie najmu klauzuli o wpisaniu do Rejestru Najemców sprawi, że czynsz dla najemcy stanie się priorytetem.

 

Kolejnym sposobem na unikanie problemów z najemcami jest korzystanie z ogólnopolskiej bazy danych Rejestru Najemców. Jedynie odpowiednia weryfikacja najemcy zapewnia bezpieczeństwo wynajmu. 

 

 

 

Co zrobić żeby szybko odzyskać pieniądze?

 

Stosowanie druku zawiadomienie o wpisie do Rejestru Najemców pozwala na odzyskanie zaległych pieniędzy w przypadku długów już istniejących. Pismo takie stanowi istotną sankcję i mobilizuje do spłaty zaległości.

 

Pierwsze opóźnienie z płatnością czynszu to alarm, by jak najszybciej podjąć działania. Jest to moment, w którym należy uruchomić pierwsze kroki w celu odzyskania należności. Im szybsze działanie, tym większa skuteczność i szansa by nie ponosić start z najmu.

 

Rejestr Najemców został stworzony, żeby najem był opłacalny i przynosił zyski.

 

Tanim i skutecznym sposobem na odzyskanie należności jest korzystanie z serwisu www.rejestrnajemcow.pl

 

Krok 1. Wyślij zawiadomienie do najemcy o możliwości wpisania do Rejestru Najemców.

Zawiadomienie jest ostrzeżeniem i jednocześnie mobilizuje do uregulowania należności.

 

Krok 2. Poczekaj 7 dni.

W tym czasie najemca powinien wywiązać się z warunków umowy.

 

Krok 3. Wpisz najemcę do Rejestru Najemców.

W przypadku nie uregulowania długów wpisz najemcę i nie pozwól, żeby Twoja historia się powtórzyła.

 

 

 

Główne korzyści z współpracy.

 

Korzystając z serwisu wynajmujący otrzymuje narzędzie umożliwiające:

 1. Ochronę przed zawarciem umowy z nierzetelnym najemcą.
 2. Dyscyplinowanie najemcy do terminowych płatności.
 3. Przeprowadzenie skutecznego procesu odzyskiwania należności.

 

 

Możliwość umieszczenia danych najemcy w bazie Rejestru Najemców oraz obieg informacji wśród wynajmujących korzystających z rejestru powoduje, że najemcy szybko odczuwają konsekwencje figurowania w rejestrze i dzięki temu mają silną motywacje do regulowania swoich zaległości. Wpis do rejestru jest skuteczny również w przypadku wierzytelności przedawnionych i po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

 

 

Wpisanie najemcy do rejestru. Zalety.

 

Po doświadczeniach z nieodpowiednim najemcą, większość wynajmujących odczuwa ulgę, że pozbyli się problemu. Rzadko zdarza się zadośćuczynienie na drodze sądowej, dając najemcy okazję zacząć wszystko od początku a inni właściciele nieruchomości kończą z tym samym problemem. Wpisując najemcę do Rejestru Najemców pomagasz innym wynajmującym oraz uzyskujesz możliwość odzyskania swoich należności.

 

Warto pamiętać, że wpisując najemcę do Rejestru Najemców pomagasz wszystkim wynajmujacym a inni dokonując wpisów pomagają Tobie unikać problemów.

 

 

 

Kiedy można wpisać najemcę do Rejestru Najemców?

 

Najemcę można wpisać do rejestru w każdym czasie:

 1. Bez wyroku sądowego, bez tytułu wykonawczego.

 2. W przypadku bezskutecznej egzekucji.

 3. W przypadku przedawnionych zobowiązań.

 4. Bez względu na kwotę.

 5. W przypadku ustnej umowy najmu.

 

 

Aby wpisać najemcę do Rejestru Najemców należy spełnić jeden z dwóch warunków:

 

 1. Konieczne jest wysłanie zawiadomienia do najemcy o zamiarze wpisania do Rejestru Najemców w przypadku, gdy w umowie najmu nie ma odpowiedniej klauzuli.

  Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym (lub doręczyć do rąk własnych najemcy). Nie odebranie listu poleconego nie stanowi przeszkody w wpisaniu do Rejestru Najemców. Warto dać najemcy termin 7 dni na uregulowanie zobowiązania. Po wyznaczonym terminie i nie uregulowania należności można wpisać problematycznego najemcę.
  Wzór zawiadomienie można bezpłatnie pobrać w zakładce DOKUMENTY.

  Wysłanie zawiadomienia mobilizuję najemcę do spłaty zadłużenia.


   
 2. Jeżeli w umowie najmu jest zawarta klauzula o wpisaniu do Rejestru Najemców, nie ma potrzeby wysyłania zawiadomienia o zamiarze wpisania do rejestru.

 

 

 

Jak sprawdzić wiarygodność najemcy?

 

W celu sprawdzenia potencjalnego najemcy należy bezpłatnie zarejestrować się na stronie www.rejestrnajemcow.pl, wypełnić formularz w zakładce SPRAWDŹ NAJEMCĘ oraz dokonać opłaty za raport.

 

 

 

Jak wpisać najemcę do Rejestru Najemców?

 

W celu wpisania najemcy do rejestru należy bezpłatnie zarejestrować się na stronie www.rejestrnajemcow.pl, wypełnić formularz w zakładce WPISZ NAJEMCĘ oraz dokonać opłaty za wpis.

     Copyright © 2012 www.rejestrnajemcow.pl